Poolse werknemers keren Nederland de rug toe.

Poolse werknemers zullen in de toekomst Duitsland boven Nederland verkiezen. Dit meld de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op haar website. De ABU is een koepelorganisatie waar een aantal uitzendbureaus bij aangesloten zijn.

de-poolse-grens

De Afname wordt veroorzaakt door het open stellen van de Duitse en Oostenrijkse arbeidsmarkt, voor Oost-Europese arbeidsmigranten.

Ruim 40 procent van de ondervraagden verwacht deze daling, 33 procent verwacht dat het aanbod gelijk blijft. Op lange termijn is de pessimisme groter namelijk 43 procent verwacht dat het aanbod op lange termijn afneemt.

Drs. J.H. Koops, adjunct directeur van de ABU laat weten “ Uit onderzoek komt naar voren dat gemeenten en rijksoverheid maatregelen moeten nemen om Nederland aantrekkelijk te houden voor arbeidsmigranten”.

timthumb

Uit het onderzoek blijkt dat met name een fikse daling wordt verwacht onder Poolse arbeidsmigranten en een toename van Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten.  De meest voorkomende motieven om in Nederland te komen wonen zijn; De woonkwaliteit en een baan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s